Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру
Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании
Мемлекеттік мекеме
Государственный орган

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» (edupvl.gov.kz)

«Управление образования Павлодарской области» (edupvl.gov.kz)

Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын
Место предоставления услуги
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
–  «Екібастұз қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған №1 лицей-мектебі» ММ
канцелярия услугодателя:
– ГУ «Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей города Экибастуза»
Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін
Бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
15 жұмыс күні
15 рабочих дней
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ
Нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес құжатты жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушының білім беру ұйымы басшысының атына жазылған құжаттың жоғалу жағдайы немесе басқа да себептері көрсетілген өтініші;
2) кәмелетке толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) жеке куәлігімен (паспортымен) бірге туу туралы куәлігінің (2008 жылы туылған жағдайда) көшірмесі немесе көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін).
1) заявление услугополучателя, утерявшего документ, на имя руководителя организации образования по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, в котором излагаются обстоятельства утери документа или другие причины;
2) копия свидетельства о рождении (в случае рождения до 2008 года) с документом удостоверяющим личность (паспорта) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, или документом, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности).
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»  арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес құжатты жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушының білім беру ұйымы басшысының атына жазылған құжаттың жоғалу жағдайы немесе басқа да себептері көрсетілген өтініші;
2) кәмелетке толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) жеке куәлігімен (паспортымен) бірге туу туралы куәлігінің (2008 жылы туылған жағдайда) көшірмесі немесе көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін).
1) заявление услугополучателя, утерявшего документ, на имя руководителя организации образования  по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги,  в котором излагаются обстоятельства утери документа или другие причины;
2) копия свидетельства о рождении (в случае рождения до 2008 года) с документом удостоверяющим личность (паспорта) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, или документом, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности).
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі
Результат оказания госуслуги
Негізгі орта білім туралы куәліктің телнұсқасын, жалпы орта білім туралы аттестаттың телнұсқаларын беру
Выдача дубликата свидетельства об основном среднем образовании, дубликата аттестата об общем среднем образовании